Пошук по сайту

З матеріалів нашого сайту з 16.07.2022 р. відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (ст. 27, частина 6) виключено всі публікації з контентом російською мовою, ідентичного якому у вигляді публікацій українською мовою у нас немає.

До матеріалів нашого сайту не увійшла інформація, яка є конфіденційною та не підлягає розголошенню за домовленістю із замовниками.

При цитуванні, викладанні матеріалів сайту центру "Пульс" на інших сайтах, соціальних мережах просимо посилатися на джерело   ( http://puls.od.ua ).

При використанні матеріалів у друкованих ЗМІ просимо вказувати Соціологічний інформаційно-дослідницький центр "Пульс" як джерело інформації.

Основні технології

1. Репрезентативні масові опитування населення:

  • за місцем проживання в техніці особистого інтерв'ю/роздавального анкетного опитування із заповненням запитань різного обсягу та складності респондентами (вибірки репрезентують населення окремих населених пунктів, адміністративних районів, ОТГ, виборчих округів/ділянок, зон обслуговування та ін. об'єктів);
  • телефонні опитування;
  • опитування населення на вулицях;
  • опитування на робочих місцях.

2. Опитування цільових груп за спрямованою вибіркою (опитуються відвідувачі магазинів, ярмарків тощо; представники електорату певних партій/політиків або їхні противники та ін.).

3. Опитування експертів (представників дрібного та середнього бізнесу, менеджерів великих, середніх та дрібних підприємств та фірм, банків тощо).

4. Групові фокусовані інтерв'ю (6-12 осіб у одній фокус-групі).

5.Глибинні інтерв'ю.

6. Вибіркові репрезентативні спостереження реальних ситуацій, фактичної поведінки (у т. ч. реєстрація реакції на подію, вербальну чи фактичну поведінку політика, рекламу; фіксація асортименту, цін тощо).

7. Контент-аналіз повідомлень ЗМІ (текстів, відеоряду).


Результати досліджень можуть бути подані:

  • на електронних носіях у вигляді баз даних у форматах файлів, узгоджених із замовником;
  • у вигляді інформаційно-аналітичних довідок та наукових звітів, таблиць відсоткового розподілу, графіків, діаграм тощо.