Пошук по сайту

З матеріалів нашого сайту з 16.07.2022 р. відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (ст. 27, частина 6) виключено всі публікації з контентом російською мовою, ідентичного якому у вигляді публікацій українською мовою у нас немає.

До матеріалів нашого сайту не увійшла інформація, яка є конфіденційною та не підлягає розголошенню за домовленістю із замовниками.

При цитуванні, викладанні матеріалів сайту центру "Пульс" на інших сайтах, соціальних мережах просимо посилатися на джерело   ( http://puls.od.ua ).

При використанні матеріалів у друкованих ЗМІ просимо вказувати Соціологічний інформаційно-дослідницький центр "Пульс" як джерело інформації.

Тематика досліджень

1. Дослідження громадської думки, соціальних настроїв, політичної (у т. ч. електоральної), соціально-економічної ситуації

1.1 Оперативні репрезентативні дослідження громадської думки, соціальних настроїв та емоційних реакцій щодо найбільш актуальних політичних, соціально-економічних та інших проблем

1.2 Моніторинг показників рівня та якості життя

1.3 Аналіз динаміки соціально-економічної ситуації (моніторинг індексів економічних настроїв населення)

1.4 Моніторинг інформованості населення про різні події, проекти, заходи, діяльність органів та посадових осіб держуправління, місцевого самоврядування, партій, громадських організацій

1.5 Моніторинг ставлення населення до різних подій, проектів, заходів, діяльності органів та посадових осіб держуправління, місцевого самоврядування, партій, громадських організацій

1.6 Дослідження етнополітичної та етнолінгвістичної ситуації

1.7 Дослідження релігійної ситуації

1.8 Дослідження електоральної ситуації для підвищення ефективності виборчої кампанії (мінімізації витрат та/або максимізації результатів):
моніторинг рейтингу кандидатів / посадових осіб / партій / громадських організацій (баланс популярності/непопулярності)

 • визначення змісту та рівня очікувань, вимог до кандидата / посадової особи / партії / громадської організації
 • дослідження сегментації, проблем, цінностей, орієнтацій електорату
 • аналіз іміджу кандидатів /посадових осіб / партій / громадських організацій (у його раціональних та емоційних складових), що склався у суспільній свідомості
 • виявлення соціально прийнятних та неприйнятних складових (характеристик, особистісних та ділових якостей) іміджу кандидатів / посадових осіб / партій / громадських організацій
 • виявлення основних цільових груп агітаційно-пропагандистської роботи
 • визначення "больових точок" цільових груп
 • виявлення найбільш ефективних секторів ЗМІ як поля формування іміджу та підвищення рейтингу в основних цільових групах

 

2. Маркетингові дослідження

2.1 Дослідження реального ринку та потенціалу ринку товарів / послуг (обсяг, районування, ціни на товари / послуги - за їх видами, цінова чутливість, очікувані тенденції динаміки цін та структури запитів різних товарів / послуг...):

  • корпоративних клієнтів (оптових покупців, споживачів);
  • індивідуальних покупців, споживачі:в.


2.2 Дослідження рейтингу та іміджу основних постачальників товарів/послуг клієнтам серед:

  • корпоративних клієнтів;
  • індивідуальних користувачів.


2.3 Дослідження ставлення споживачів до товару, його споживчих якостей, товарної марки, фірмового імені, товарного знаку, ціни (дослідження позиціонування товарів/послуг):

  • клієнтів фірми;
  • клієнтів її конкурентів;
  • потенційних споживачів


2.4 Дослідження споживачів:

  • аналіз складу споживачів/клієнтів (сегментації ринку товарів/послуг та компаній/фірм);
  • їх потреб у різних товарах/марках;
  • мотивів споживання/відмови від споживання різних товарів/марок;
  • ефективність рекламних компаній.


2.5 Дослідження реклами, її ефективності, комунікативного ефекту (до, під час та після проведення рекламної кампанії):
фірми;

  • конкурентів;
  • загальне рекламне поле.


2.6 Дослідження фірми:

 • імідж фірми серед клієнтів, конкурентів;
 • довіра клієнтів до фірми;авторитет у конкурентів, суміжників;
 • рейтинг, престиж серед постачальників;
 • рейтинг, престиж серед оптовиків та дрібнооптових покупців;
 • рейтинг, престиж серед індивідуальних споживачів/покупців.

 

2.7 Дослідження персоналу фірми:

 • взаємини ("людські відносини");
 • ефективність системи оплати праці;
 • ефективність системи заохочень та санкцій (нефінансових) у роботі з кадрами;
 • ефективність системи набору, розміщення, навчання та просування кадрів.

 

2.8 Дослідження ЗМІ, Інтернет-ресурсів:

 • рейтинг (регулярний, місячний, добовий, share) та специфіка аудиторії телеканалів, телерубрик, серіалів, радіостанцій, газет, журналів, певних журналістів;
 • жанрові та тематичні переваги населення та окремих соціально-демографічних груп;
 • ставлення до реклами;
 • контент-аналіз повідомлень ЗМІ, Інтернет-ресурсів (вибірковий репрезентативний або за цілеспрямованою вибіркою);
 • цільова ефективність діяльності окремих ЗМІ, Інтернет-ресурсів.