Пошук по сайту

З матеріалів нашого сайту з 16.07.2022 р. відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (ст. 27, частина 6) виключено всі публікації з контентом російською мовою, ідентичного якому у вигляді публікацій українською мовою у нас немає.

До матеріалів нашого сайту не увійшла інформація, яка є конфіденційною та не підлягає розголошенню за домовленістю із замовниками.

При цитуванні, викладанні матеріалів сайту центру "Пульс" на інших сайтах, соціальних мережах просимо посилатися на джерело   ( http://puls.od.ua ).

При використанні матеріалів у друкованих ЗМІ просимо вказувати Соціологічний інформаційно-дослідницький центр "Пульс" як джерело інформації.

Наша команда

 

Олена Володимирівна Князєва

Директор, провідний науковий співробітник, к. соціол. н. (за спеціальністю "теорія та історія соціології")

Основний напрямок роботи: організація та проведення емпіричних соціологічних досліджень (з 1998 р.).

Наукові інтереси:

- електоральна соціологія;

- cоціологія дитинства;

- методика соціологічних досліджень.

За результатами проведених досліджень О. В. Князєва опублікувала сотні робіт у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях та у ЗМІ.

 

Михайло Борисович Кунявський

Провідний науковий співробітник, к. філос. н. (за спеціальністю "прикладна соціологія")

Основний напрямок роботи: Організація та проведення емпіричних соціологічних досліджень (з 1972 р.).

Наукові інтереси:

- методика соціологічних досліджень;

- методика математико-статистичного аналізу соціологічної інформації;

- соціологія релігії;

- соціологія громадської думки;

- електоральна соціологія;

- проблеми рівня та якості життя.

З цієї тематики та за результатами проведених досліджень М. Б. Кунявський опублікував сотні робіт у вітчизняних наукових виданнях та у ЗМІ.